Salamanka - kurs języka hiszpańskiego

Don Quijote
Salamanka

El curso de español para profesores está diseñado para aquellos educadores no nacidos en España interesados en aprender y usar los últimos y más efectivos recursos en la enseñanza del español mientras actualizan sus conocimientos del idioma. Este curso se focaliza en aspectos comunes y complejos de la gramática española y las maneras más prácticas de impartirlas de manera clara en clase.

La inmersión en la cultura de tu país anfitrión así como el debate de diversos puntos culturales en clase te dará una perspectiva cercana de la vida en las diversas regiones hispanohablantes, un elemento fundamental en la enseñanza de un idioma.

De manera adicional, te animamos a consultar el programa Erasmus+ para obtener más información sobre los diversos programas de ayuda de los que pueden disponer los profesores europeos para viajar a países extranjeros y experimentar nuevos métodos de enseñanza.

----------
Program dla nauczycieli języka hiszpańskiego jako obcego został stworzony z myślą o tych nauczycielach, któzy chcą rozszerzyć i odświeżyć swoją wiedzę o języku , metodach nauczania i źródłach naukowych. Uczestnicy będą mieli okazję zwiększyć swoją wiedzę poprzez dyskusje na tematy metodyczne, takie jak: nauka gramatyki i słownictwa; integracja kulturowa na lekcji; wykorzystanie nowoczesnych technologii na zajęciach. W programie zaplanowane są także obserwacje prowadzonych przez naszych nauczycieli zajęć, wraz z ich późniejszym omówieniem, co z pewnością pozwoli spojrzeć z innej perspektywy na własne zajęcia językowe.

W cenie programu:
- 20 lekcji/tydz. (1 lekcja = 55 min) o różnorodnych aspektach metodyki nauczania hiszpańskiego, wraz z zajęciami projektowymi, których efekty prezentowane są pod koniec kursu
- 10 godzin/tydz. obserwacji zajęć językowych, przeprowadzanych w naszej szkole (na różynch poziomach zaawansowania)
- materiały i pomoce naukowe o nauczaniu języka hiszpańskiego jako obcego
- wsparcie i ocena końcowego projektu przez prowadzącego zajęcia
- certyfikat ukończenia kursu
- dostęp do pracowni naukowej w szkole
- możliwość korzystania z programu kulturalno-rozrywkowego, oferowanego przez szkołę

Uczestnicy kursu

Do you have any questions? Fill in the form or call: +48 12 352-12-09.