Włochy - kurs języka włoskiego

Scuola Leonardo da Vinci Florencja
Rzym

Nasz intensywny, standardowy kurs języka włoskiego skupia się przede wszystkim na komunikacji mówionej, ale porusza także formalne aspekty języka (leksyka, słownictwo, gramatyka). Wiele czasu jest tu poświęcane aktywnościom, które zachęcają do dialogu na różne tematy, od sztuki, poprzez literaturę aż po nowoczesną kulturę miasta. W cenie kursu zawarte są również podręczniki. Jednakże nie one same są wykorzystywane na lekcjach - nasi nauczyciele używają różnorodnych materiałów wspomagających np. artykułów prasowych, filmów, materiałów internetowych, aby dać studentom możliwość zaangażowania się w różnorodne formy używania codziennego języka. Naszą złotą zasadą jest - nauczyciel jest dyrektorem, ale uczniowie są prawdziwymi bohaterami i działaczami lekcji.

UWAGI:
* Od 3 do 14 kursantów w grupie.
* W przypadku, jeżeli na kurs na danym poziomie i w danym terminie zapisanych będzie mniej, niż 3 osoby, obowiązują redukcje:
- dla jednej osoby: zamiast 20 lekcji -> 10 lekcji; zamiast 30 lekcji -> 20 lekcji + 3 lekcje indywidualne
- dla dwóch osób: zamiast 20 lekcji -> 15 lekcji; zamiast 30 lekcji -> 20 lekcji + 5 lekcji 2:1

Przykładowe zajęcia dodatkowe:

bowling *, cycling *, fitness *, golf *, horse riding *, tennis *

art and craft workshops, bicycle tours *, city tour/walk, conversation practice, cooking lessons *, dinner in a typical restaurant, extra grammar lessons, film evenings, guided museum tours *, guided walks, history lessons/workshops, joga *, pronunciation lessons/workshops, pub and restaurant evenings, wine tasting *

Tivoli *, Ostia Antica *, Castelli Romani *

* zajęcia dodatkowo płatne

choose course option:

Akredytacje

A.S.I.L.S. (Association of Italian Schools in Italy)Italian Ministry of Education

Uczestnicy kursu

Do you have any questions? Fill in the form or call: +48 12 352-12-09.