Włochy wymarzone miejsce do nauki włoskiego

Scuola Palazzo Malvisi
Ravenna

To doskonały kurs włoskiego ogólnego, skupiający się na poprawie wszystkich podstawowych umiejętności językowych, gwarantujący właściwy balans między wiedzą gramatyczną a umiejętnościami komunikacyjnymi.

Podstawowe informacje o kursie:
- 20 lekcji/ tydz. (1 lekcja = 45 min)
- zajęcia od poniedziałku do piątku, zazwyczaj między 9:00-12:30 oraz przerwą kawową o 10:30
- max. 8 osób w grupie
*** w przypadku zapisu tylko 2 studentów na grupę, redukcja zajęć do 15 lekcji/tydz.
*** w przypadku zapisu tylko 1 studenta na grupę, zmiana na 10 lekcji indywidualnych/tydz.

Uczestnicy kursu

Do you have any questions? Fill in the form or call: +48 12 352-12-09.