kursy języka angielskiego w Irlandii - Dublin

Emerald
Dublin

Zaprojektowaliśmy nasz kurs ogólny angielskiego wokół 4 podstawowych umiejętności: słuchania, mówienia, czytania i pisania. Celem jest zapewnienie Ci solidnych podstaw języka angielskiego na Twoim poziomie językowym. Naszym celem jest poprawienie zdolności komunikacji w języku mówionym i pisanym. Tym samym Twoi nauczyciele będą zwracać szczególną uwagę na to, być rozwinął dokładność, płynność i ogólną pewność siebie w posługiwaniu się językiem.

Ucz się poprzez nasz sylabus opierający się na "umiejętnościach XXI wieku", takich jak: współpraca, myślenie krytyczne i rozwiązywanie problemów. Z nami nauczysz się więcej o nowoczesnym podejściu do nauczania zintegrowanego. W trakcie kursu korzystamy z najnowszych i najlepszych w danym momencie podręczników (obowiązkowo do zakupienia na terenie szkoły).

Program kursu jest zaprogramowany tak, by znalazł się po nim czas również na spotkania z przyjaciółmi czy nasz rozwinięty program dodatkowy/pozalekcyjny. Zajęcia prowadzone są rano, pozwalając na to, by cieszyć się czasem wolnym popołudniami.

Przykładowe zajęcia dodatkowe:

cycling *, golf *, horse riding *, tennis *

cinema afternoon/evening *, city tour/walk, concerts *, cultural activities, dance lessons/workshops *, dinner in a typical restaurant, film evenings, guided museum tours *, international evenings, orientation tour, pub and restaurant evenings, school party, seminars on various subjects, theatre or cinema visit *, theme workshops

* zajęcia dodatkowo płatne

choose course option:

Akredytacje

ACELS (Accreditation and Coordination of English Language Services)ALTO (Association of Language TravelOrganisations)EQUALSIALC (International Association of Language Centres)Quality  English

Uczestnicy kursu

Do you have any questions? Fill in the form or call: +48 12 352-12-09.