język angielski na Malcie

GV Malta
St. Paul's Bay

Kurs angielskiego ogólnego pozwala na rozwój ogólnych umiejętności językowych potrzebnych studentowi w codziennych sytuacjach, takich jak praca, nauka, podróż itp. Zajęcia skupiają się m.in. na strukturach językowych, mówieniu, słuchaniu, czytaniu, pisaniu, słownictwie i konwersacjach. W trakcie zajęć używane są różnorodne metody, w tym używanie tablic multimedialnych, filmów, gazet itp.

W przypadku wybrania kursu bardziej intensywnego, student ma możliwość dalszego doskonalenia umiejętności językowych. Zajęcia te poświęcone są płynności wypowiedzi mówionej, poprawnej wymowie, budowaniu słownictwa i praktyce słuchania. Wszystko po to, aby pomóc w nabyciu pewności siebie w używaniu języka angielskiego. Studenci są także zachęcani do dyskusji i debat na różnorodne tematy. Celem kursu intensywnego jest rozwijanie umiejętności komunikacji i płynnego wypowiadania się.

Przykładowe zajęcia dodatkowe:

beach games *, cycling *, diving *, horse riding *, water sports *, pływanie

barbecue, bicycle tours *, boat cruises *, city tour/walk, cooking lessons, cultural activities, international evenings, museum visits, orientation tour, pub and restaurant evenings, sightseeng

Mdina *, Gozo *, Valetta *, Blue Grotto *, St. Julian's *

* zajęcia dodatkowo płatne

choose course option:

Uczestnicy kursu

Do you have any questions? Fill in the form or call: +48 12 352-12-09.