kursy języka hiszpańskiego w Hiszpanii - Madryt

Enforex
Madryt

Tematyka kursu skupia się na doskonaleniu umiejętności efektywnej komunikacji w języku hiszpańskim. W tym celu podczas zajęć równomiernie rozwijane są wszystkie kluczowe funkcje języka: mówienie, rozumienie ze słuchu, pisanie i czytanie. Podczas kursu szczególny nacisk położony jest na doskonalenie płynności wypowiedzi i rozumienia języka mówionego. Stałym elementem kursu są takie aktywności jak praca w grupach, dyskusje czy odgrywanie ról. Dają one każdemu kursantowi wiele okazji do wypowiedzi w języku hiszpańskim. Zajęcia prowadzone są w niewielkich, międzynarodowych grupach, co sprawia, że każdy z uczestników kursu ma bardzo wiele możliwości, aby w praktyce używać języka, którego się uczy.

Uzupełnieniem nauki jest udostępniony przez szkołę program pozalekcyjny, który umożliwia dalsze doskonalenie wiedzy zdobytej na zajęciach oraz poznawanie Hiszpanii, lokalnych tradycji i interesujących miejsc.

Zajęcia są dostępne na wszystkich poziomach zaawansowania - o przydziale do grupy decyduje test oraz rozmowa z lektorem.

Przykładowe zajęcia dodatkowe:

baseball *, bowling *, fitness *

art and craft workshops, cinema afternoon/evening *, city tour/walk, conversation practice, cultural activities, cultural events and festivals, dance lessons/workshops *, flamenco dance lessons *, football matches, guided city tours, guided museum tours, guided walks, history lessons/workshops, international evenings, live music / music nights *, orientation tour, pub and restaurant evenings, salsa dance lessons *, sightseeng, walking tour

Santiago Bernabeu *, Toledo *, Alcala de Henares *, Warner Bros Fun Park *, Segovia *, Aranjuez *, Retiro Park, Reina Sofia, Sorolla

* zajęcia dodatkowo płatne

choose course option:

Akredytacje

ALTO (Association of Language TravelOrganisations)CEELE (University of Alcalá quality guarantee for Spanish schools)CSN (Centrala Studiemedelsnamnden Sweden)Instituto Cervantes (Instituto Cervates Accredited Schools) NAFSA (Association of International Educators)FEDELE (Spanish Federation of Associations of Spanish Schools for Foreigners)

Uczestnicy kursu

Do you have any questions? Fill in the form or call: +48 12 352-12-09.