Londyn - idealne miasto do poznawania języka angielskiego

Angielski Ogólny – CEL-G
Centre of English Studies

Nasz grupowy kurs angielskiego, w zależności od wybranej intensywności, oferuje zajęcia poranne wraz z lekcjami popołudniowymi (przy kursie intensywnym).

Zajęcia poranne podzielone są na dwie części, zazwyczaj prowadzone przez dwóch różnych nauczycieli (z Wielkiej Brytanii i/lub Irlandii). Lekcje te mają na celu budować wiedzę o języku, skupiając się przede wszystkim na rozbudowie słownictwa i ćwiczeniu gramatyki, aby móc osiągnąć maksymalną możliwą poprawność językową na Twoim poziomie znajomości angielskiego. Na zajęciach pracujemy także nad poprawą ogólnych zdolności komunikacyjnych i płynności wypowiedzi. Zwracamy także uwagę na specyficzne problemy i trudności wymowy angielskiego oraz pracujemy nad używaniem języka w codziennych sytuacjach.

Na zajęciach popołudniowych ćwiczymy dalej te tematy, które poruszane były na zajęciach porannych. Tutaj szczególną uwagę poświęcamy słuchaniu, czytaniu, mówieniu i pisaniu poprzez różnorodne metody: odgrywanie ról, praca z filmem, ćwiczenia na słuchanie czy dyskusje.

Przykładowe zajęcia dodatkowe:

horse riding *, tennis *, volleyball *

dance lessons/workshops *, disco, international evenings, live music / music nights *, museum visits, pub and restaurant evenings

Isle of Wight *, Stonehenge *, Bath *, Brighton *, Walia *, York *, Cambridge *, Oxford *

* zajęcia dodatkowo płatne

choose course option:

Akredytacje

British CouncilEQUALSEnglishUK

Uczestnicy kursu

Do you have any questions? Fill in the form or call: +48 12 352-12-09.