Australia - kurs języka angielskiego

Angielski Akademicki – LIR-U
Language Studies International

Kurs Angelskiego Ogólnego Akademickiego skupia się na kluczowych umiejętnościach językowych, jak również na szlifowaniu zdolności egzaminiacyjnych i słownictwie akademickim. Program zawiera w sobie regularne zajęcia ogólnojęzykowe, kładzące szczególny nacisk na gramatykę i słownictwo, przy jednoczesnym rozwijaniu indywidualnych potrzeb językowych studenta i ćwiczeniu języka akademickiego (szczególnie umiejętności czytania i pisania). Program wspierany jest poprzez wyspecjalizowane materiały, dostępne na portalu on-line szkoły.

Przykładowe zajęcia dodatkowe:

beach games, beach volleyball, bowling *, sport in park, surfing *, windsurfing *

board games, cinema afternoon/evening *, city tour/walk, country walk/trekking, cultural activities, dinner with teachers *, film evenings, football matches, international food day, museum visits, orientation tour, pub and restaurant evenings, shopping, sightseeng, piknik, wyjście na plażę

Byron Bay *, Gold Coast *, Great Barrier Reef *, Mount Cootha Lookout *, Sunshine Coast *, Lone Pine Koala Sanctuary *, South Bank Beach, Gallery of Modern Art, Queensland Museum, Botanic Gardens

* zajęcia dodatkowo płatne

Akredytacje

English AustraliaNEAS (Quality Assurance in Education and Training in Australia)

Uczestnicy kursu

Do you have any questions? Fill in the form or call: +48 12 352-12-09.