Kurs semestralny – GL-GG
Glossa

Kurs języka ogólnego prowadzony na wszystkich poziomach zaawansowania w małych, międzynarodowych grupach

Uczestnicy kursu

Do you have any questions? Fill in the form or call: +48 12 352-12-09.