poznawanie języka włoskiego we Włoszech - Florencja

Włoski Ogólny – LEF-G
Scuola Leonardo da Vinci Florencja

Nasz intensywny, standardowy kurs języka włoskiego skupia się przede wszystkim na komunikacji mówionej, ale porusza także formalne aspekty języka (leksyka, słownictwo, gramatyka). Wiele czasu jest tu poświęcane aktywnościom, które zachęcają do dialogu na różne tematy, od sztuki, poprzez literaturę aż po nowoczesną kulturę miasta. W cenie kursu zawarte są również podręczniki. Jednakże nie one same są wykorzystywane na lekcjach - nasi nauczyciele używają różnorodnych materiałów wspomagających np. artykułów prasowych, filmów, materiałów internetowych, aby dać studentom możliwość zaangażowania się w różnorodne formy używania codziennego języka. Naszą złotą zasadą jest - nauczyciel jest dyrektorem, ale uczniowie są prawdziwymi bohaterami i działaczami lekcji.

UWAGI:
* Od 3 do 14 kursantów w grupie.
* W przypadku, jeżeli na kurs na danym poziomie i w danym terminie zapisanych będzie mniej, niż 3 osoby, obowiązują redukcje:
- dla jednej osoby: zamiast 20 lekcji -> 10 lekcji; zamiast 30 lekcji -> 20 lekcji + 3 lekcje indywidualne
- dla dwóch osób: zamiast 20 lekcji -> 15 lekcji; zamiast 30 lekcji -> 20 lekcji + 5 lekcji 2:1

Przykładowe zajęcia dodatkowe:

cycling *, horse riding *, mountain hiking *

barbecue, city tour/walk, dinner in a typical restaurant *, film evenings, guided city tours, guided walks, museum visits, orientation tour, pub and restaurant evenings, sightseeng, wine tasting

Cinque Terre *, Carnevale di Viareggio *, Carnevale di Venezia *, Milan Fashion Week *, Chianti *, London *, Paris *, Siena *, Piza *

* zajęcia dodatkowo płatne

choose course option:

Akredytacje

A.S.I.L.S. (Association of Italian Schools in Italy)Italian Ministry of Education

Uczestnicy kursu

Do you have any questions? Fill in the form or call: +48 12 352-12-09.