Edynburg (Wielka Brytania) niesamowite miejsce na kurs języka angielskiego

Angielski Ogólny – HTN-G
Edinburgh School of English

Kurs języka angielskiego ogólnego, który oferuje połączenie bardziej indywidualnego podejścia do studenta wraz z różnorodnością metod grupowych. To wyjątkowo ułożony program, mający w sobie codzienne, tygodniowe i comiesięczne cele, które student może realizować wedle swoich założonych potrzeb. Kurs zawiera w sobie:
a) Rozwój językowy.
- Gramatyka, logika i retoryka. Budowanie podstawowych umiejętności gramatycznych i struktur zdaniowych oraz sztuka argumentacji. Lekcje inspirowane edukacją w stylu sztuk wyzwolonych, będących podstawą wiedzy o języku.
- Rozumienie, słownictwo i specyfika języka. Używanie różnorodnych materiałów, jakich jak: teksty literackie, artykuły z gazet, raporty badawcze, słuchowiska i film do budowy nowego słownictwa i rozwoju umiejętności słuchania oraz mówienia. Szczególny nacisk kładziony na intonację i wymowę. Praktykowanie sztuki wymowy i podsumowywania wypowiedzi w specjalnie zaprogramowanych ćwiczeniach.
- Kompozycja i analiza tekstu. Skupienie na rozwoju umiejętności pisania studenta. Ćwiczenie pisania w różnorodnych stylach i typach wypowiedzi, w tym pisanie kreatywne, krótkie historie, improwizacje, eseje, raporty badawcze, recenzje, komentarze i opinie krytyczne. Zajęcia z rozumienia tekstu. Używanie teorii Sokratesa nad dyskusją o tekście.
b) Umiejętność komunikacji do budowania pewności siebie i płynności wypowiedzi
- Sesje plenarne. Zaprogramowane tak, by zbliżać do siebie uczniów na początku i końcu codziennych zajęć. Spotkanie poranne działa jak rozgrzewka przed zajęciami, a popołudniowa daje możliwość refleksji nad materiałem, który nauczany był w ciągu dnia.
- Warsztaty wystąpień mówionych. Studenci dostają katalog zadań, które mają zachęcać ich do rozwoju mowy i aktywnego wyrażania się w języku angielskim. Skupienie również na komunikacji niewerbalnej, takiej jak mowa ciała.
- Projekt zespołowy. W każdym tygodniu studenci pracują w małych zespołach, aby stworzyć i przedstawić konkretny projekt pod koniec tygodnia. To daje rzeczywistą praktykę prezentacji i formalnego pisania. Studenci rozwijają także umiejętności rozwiązywania problemów, współpracy, organizacji i planowania. Cyfrowe połączenie z siostrzanymi szkołami pozwala studentom na współpracę z innymi zespołami spoza szkoły w celu stworzenia przykładów autentycznych i życiowych przykładów wspólnego działania.
c) Dysertacje pod opieką w celu rozwoju umiejętności krytycznego myślenia. To taka praca studenta, która związana jest z osobistymi celami nauki i która jest ukańczana w trakcie kursu. Jest dopasowana do poziomu językowego studenta i może zawierać: kawałek badań nad zagadnieniem, projekt video, kolekcję esejów, fragment osobistego portfolio, CV z listem motywacyjnym, arkusze zadań egzaminacyjnych wykonywanych w konkretnym czasie.

Przykładowe zajęcia dodatkowe:

basketball, bilard *, bowling *, cycling *, skating *, sport in park, volleyball, piłka nożna

boat cruises, city tour/walk, concerts, cultural activities, cultural events and festivals, guided city tours, guided museum tours, international evenings, live music / music nights, orientation tour, pub and restaurant evenings, sightseeing with a guide, visits to music festivals, ceilidh *

National Museum, National Portrait Gallery, Scottish Parliament, Loch Ness *, Liverpool *, The Lake District *

* zajęcia dodatkowo płatne

Akredytacje

British CouncilEnglishUK

Uczestnicy kursu

Do you have any questions? Fill in the form or call: +48 12 352-12-09.