poznawaj język angielski na kursie w Chorwacji

ICT and Outdoor Teaching and Learning – EPS-ND2
Europass Florence

COURSE DESCRIPTION:
In this 30 hours course, the participant acquire an understanding of the support that any external environment can provide in outdoor teaching with the aid of the right ICT tools. They also discover an array of practice examples that will inspire them to design novel tasks and activities for their students.

REQUIREMENTS:
Suggested computer proficiency: Intermediate

SAMPLE PROGRAMME:
1) Monday – Outdoor connect
2) Tuesday – The benefits of the use of ICT and digital tools for outdoor use
3) Wednesday – Outdoor Education
4) Thursday – Crosscurricular approach
5) Friday – Move, find, teach

*** SATURDAY *** – Course closure and cultural activities

INNE INFORMACJE:
- Kurs skierowany jest głównie do uczestników programu Erasmus+.
- W cenie kursu zawarte zazwyczaj aktywności kulturalne, w tym wycieczka całodniowa w trakcie weekendu (zazwyczaj sobota).
- Certyfikat: Aby otrzymać certyfikat po kursie, wymagane jest minimum 80% obecności na zajęciach.
- Harmonogram i rozkład zajęć: To szkoła ustala plan zajęć. Zajęcia odbywają standardowo od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00 lub 14:00-19:00.
- Program kursu: Powyżej przedstawiony przykładowy program zajęć jest orientacyjny i może różnić się w zależności od trenera, który będzie go przeprowadzał, jak również od sugestii i próśb uczestników co do treści, które chcieliby uwzględnić w trakcie kursu. Dokładny plan zajęć wraz z harmonogramem przesyłany jest do uczestników na około tydzień-dwa przed kursem. Mail wysyłany jest przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.

UWAGA! Dla rezerwacji na mniej niż 8 tygodni od daty rozpoczęcia kursu, szkoła zagraniczna dolicza dodatkową opłatę za późną rezerwację w kwocie 60 EUR i dolicza ją do ceny kursu!

W przypadku chęci zapoznania się z bardziej szczegółowym programem kursu, prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielami Glossa.

Uczestnicy kursu

Do you have any questions? Fill in the form or call: +48 12 352-12-09.