poznawaj język angielski na kursie w Chorwacji

Speak English Confidently with the Callan Method – EPS-ND
Europass Florence

COURSE DESCRIPTION:
In this course, the participant ameliorate their speaking, listening, and comprehension skills with the Callan method. Thanks to a dynamic and active learning environment, as well as through guided conversations with native speakers and real-time correction of mistakes, they become more fluent and gain more confidence in their English language capabilities.

The Callan Method is a fast and dynamic approach to language teaching and learning that consists of guided conversations with native speakers. In the lessons, students are encouraged to speak from the moment they enter the classroom.

SAMPLE PROGRAMME:
1) Monday – Course introduction
2) Tuesday – Grammar Lab and Deeper Understanding of the Callan Method
3) Wednesday – English Business Communication skills
4) Thursday – Small Talk and Presentation Skills
5) Friday – Revision Class and Final Examination

*** SATURDAY *** – Course closure and cultural activities

INNE INFORMACJE:
- Kurs skierowany jest głównie do uczestników programu Erasmus+.
- W cenie kursu zawarte zazwyczaj aktywności kulturalne, w tym wycieczka całodniowa w trakcie weekendu (zazwyczaj sobota).
- Certyfikat: Aby otrzymać certyfikat po kursie, wymagane jest minimum 80% obecności na zajęciach.
- Harmonogram i rozkład zajęć: To szkoła ustala plan zajęć. Zajęcia odbywają standardowo od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00 lub 14:00-19:00.
- Program kursu: Powyżej przedstawiony przykładowy program zajęć jest orientacyjny i może różnić się w zależności od trenera, który będzie go przeprowadzał, jak również od sugestii i próśb uczestników co do treści, które chcieliby uwzględnić w trakcie kursu. Dokładny plan zajęć wraz z harmonogramem przesyłany jest do uczestników na około tydzień-dwa przed kursem. Mail wysyłany jest przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.

UWAGA! Dla rezerwacji na mniej niż 8 tygodni od daty rozpoczęcia kursu, szkoła zagraniczna dolicza dodatkową opłatę za późną rezerwację w kwocie 60 EUR i dolicza ją do ceny kursu!

W przypadku chęci zapoznania się z bardziej szczegółowym programem kursu, prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielami Glossa.

Uczestnicy kursu

Do you have any questions? Fill in the form or call: +48 12 352-12-09.