Cádiz - kurs języka hiszpańskiego

Hiszpański ogólny dla nauczycieli i kadry szkolnej – CLZ-GN
CLIC Centro de Lenguas e Intercambio Cultural

OPIS KURSU:
Nasze podejście do zajęć z rozwoju języka opiera się na podejściu komunikacyjnym, opartym na zadaniu. Obejmuje to wszystkie aspekty umiejętności posługiwania się językiem hiszpańskim – mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie i mediację, a także wymowę, słownictwo i ćwiczenia gramatyczne. Dynamika zajęć obejmuje pracę indywidualną, w parach i grupach, dyskusje, debaty, odgrywanie ról, prezentacje, zadania pisemne i ćwiczenia ze słuchu. Przyjazna, wspierająca atmosfera zachęca uczestników do dzielenia się własnymi pomysłami i doświadczeniami, jednocześnie pozwalając na współpracę z innymi studentami zagranicznymi.

ZAGADNIENIA KURSU:
1) Mówienie. Integralną częścią naszego nauczania jest szereg działań zachęcających do komunikacji, mających na celu poprawę dokładności i płynności w autentycznych kontekstach.
2) Pisanie. Pisanie będzie wykorzystywane do rozwijania dokładności, spójności, spójności i stosowności. Pisanie może być zadane jako praca domowa.
3) Mediacja. Wykorzystanie międzynarodowego składu zajęć do wytworzenia umiejętności ułatwiania komunikacji i zrozumienia międzykulturowego.
4) Słownictwo. Słownictwo aktywne i pasywne to kluczowe elementy w nauce języka obcego. Nasze podejście leksykalne zachęca do łączenia słów ze znaczeniem, unikając problemów z tłumaczeniem i ingerencją.
5) Struktura językowa. Gramatyka skutecznej komunikacji jest prezentowana poprzez badanie tekstu w celu wydobycia znaczenia, użycia i formy.
6) Kultura. Nasze materiały dydaktyczne przedstawiają wiele aspektów życia i kultury Hiszpanii. Nauka Hiszpanii i hiszpańskiego stylu życia pozwala uniknąć nieporozumień kulturowych i dyskryminacji.

DLA KOGO JEST TEN KURS?
- Nauczyciele, którzy nie są rodzimymi użytkownikami języka hiszpańskiego, którzy mają lub zamierzają uczyć języka hiszpańskiego lub przedmiotu w języku hiszpańskim (CLIL), a także ci, którzy planują rozpocząć nauczanie języka hiszpańskiego.
- Ci, którzy muszą rozwijać swoje umiejętności językowe, aby studiować odpowiednią literaturę lub publikacje w języku hiszpańskim.
- Pozostała kadra edukacyjna szkoły potrzebująca pracy nad projektami/programami wymiany/komitetami o wymiarze międzynarodowym.
- Ci, którzy muszą współpracować z hiszpańskojęzycznymi kolegami, kolegami lub rodzicami.

Przykładowe zajęcia dodatkowe:

beach games, beach volleyball, bowling *, cycling *, surfing *, water sports *, pływanie

bicycle tours *, boat cruises *, city tour/walk, conversation practice, cooking lessons, cultural activities, guided museum tours, guided walks, orientation tour, pub and restaurant evenings, seminars on various subjects, sightseeng, theme workshops

Bolonia *, Tarifa *, Castle of “Guzmán el Bueno” *, Tavira Tower *, Cádiz

* zajęcia dodatkowo płatne

Uczestnicy kursu

Do you have any questions? Fill in the form or call: +48 12 352-12-09.