poznawanie języka hiszpańskiego w Hiszpanii - Sewilla

Español, lengua y civilización – CL-PCA
CLIC Centro de Lenguas e Intercambio Cultural

OPIS KURSU:
Ten kurs jest skierowany dla tych nauczycieli, którzy chcą ćwiczyć swój język hiszpański i jednocześnie pogłębić wiedzę na temat kultury hiszpańskiej. Zajęcia wykorzystują komunikacyjne podejście do języka i kultury. Techniki zajęciowe oparte są na zadaniach i skłaniają do tworzenia własnych portfolio materiałów przez uczestników. W trakcie kursu uczestnicy są zachęcani do zastanowienia się nad własną praktyką zawodową i przekonaniami oraz do rozważenia alternatywnych sposobów nauczania.

DLA KOGO JEST TEN KURS?
Ten kurs został stworzony z myślą o:
- nauczycielach, dla których hiszpański nie jest językiem ojczystym, a którzy muszą lub chcą uczyć hiszpańskiego lub innego przedmiotu w języku hiszpańskim (CLIL) lub tych, którzy planują zacząć nauczać w języku hiszpańskim
- personelu, który musi pracować przy projektach/wymianach/komisjach o wymiarze międzynarodowym
- tych, którzy potrzebują rozwinąć swe umiejętności językowe, by pogłębić wiedzę o literaturę i publikacje o kulturze i cywilizacji hiszpańskiej
- tych, którzy muszą nawiązać kontakty z hiszpańskojęzycznymi kolegami, współpracownikami, uczniami i rodzicami

CELE:
- Poprawienie biegłości w nauczaniu języka hiszpańskiego i zapewnienie uczestnikom pracującym z językiem hiszpańskim kluczowych umiejętności językowych i komunikacyjnych, niezbędnych w kontekście osobistym i zawodowym.
- Podnoszenie indywidualnych kompetencji, umiejętności językowych i biegłości w posługiwaniu się językiem hiszpańskim w środowisku wielonarodowym.
- Promowanie komunikacji w języku hiszpańskim między nauczycielami, kadrą edukacyjną i uczniami.
- Poprawa umiejętności personelu w czytaniu i rozumieniu profesjonalnych artykułów i czasopism publikowanych w języku hiszpańskim, odnoszących się do kwestii kultury i cywilizacji hiszpańskiej.
- Promowanie wiedzy i świadomości o Hiszpanii wśród nauczycieli i uczniów, aby mogli lepiej i pewniej posługiwać się językiem hiszpańskim w międzynarodowym środowisku.

PRZYGOTOWANIE DO KURSU:
- Analiza potrzeb
- Dostęp do zasobów online z informacjami dotyczącymi kursu, pobytu i kultury
- Test poziomujący online

TREŚCI I STRATEGIE KURSU
Na zajęciach stosowane jest podejście komunikacyjne do języka przy jednoczesnej nauce poprzez zadania. Nauka języka obejmuje wszystkie aspekty: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie i komunikowanie się, a także wymowę, słownictwo i ćwiczenia gramatyczne.

W takcie kursu stosowane są różne metody pracy: praca indywidualna/w parach/w grupach, dyskusje, debaty, odgrywanie ról, mikronauczanie, prezentacja, zadania pisemne, ćwiczenia ze słuchu. Zachęcamy uczestników do dzielenia się własnymi pomysłami i doświadczeniami z innymi studentami.

Celem naszych lektorów jest osiągnięcie przez uczestników większej płynności językowej, nabranie pewności siebie w klasie i zapoznanie ich z obecną metodologią nauczania języków. Nauczyciele promują skuteczne narzędzia ICT, aby umożliwić uczestnikom pewne i efektywne posługiwanie się językiem hiszpańskim w klasie i poza nią.

Nasze szkolenie zostało opracowane tak, by zwiększać świadomość różnorodności kulturowej. Nasi lektorzy promują aktywność na zajęciach, wprowadzają konteksty międzykulturowe i dbają o to, by uczestnicy pewniej i efektywniej posługiwali się językiem hiszpańskim w klasie i poza nią.

PRZYKŁADOWY PROGRAM ZAJĘĆ:
1) Zajęcia poranne (9:15-13:00; 4h x 50 min.) - Intensywny kurs języka hiszpańskiego ogólnego
2) Zajęcia popołudniowe (13:30-14:20; 1h x 50 min) - Cywilizacja hiszpańska
3) Późne popołudnia/wieczory: opcjonalne warsztaty i aktywności szkolne/pozaszkolne

WYNIKI:
- Lepsza znajomość języka hiszpańskiego: czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie, komunikowanie się oraz płynność i dokładność wypowiedzi
- Większa pewność w posługiwania się językiem obcym
- Zwiększenie umiejętności w pracy zespołowej i podniesienie kompetencji interpersonalnych
- Lepsze rozumienie potrzeb i zachowań uczniów w klasie
- Otwarcie na różne praktyki metodologiczne
- Lepsza wiedza na temat cywilizacji hiszpańskiej w kontekście międzynarodowym
- Nabycie zdolności czytania i rozumienia profesjonalnych artykułów i czasopism publikowanych w języku hiszpańskim, związanych z wielokulturowością
- Pogłębienie znajomości potencjału programu Erasmus+ dla rozwoju zawodowego

INFORMACJE OGÓLNE
1) Wymagany minimalny poziom językowy: B2
2) Język kursu: hiszpański
3) Maksymalna wielkość grup: 10 osób

W CENIE SZKOLENIA:
- Materiały edukacyjne
- Ustalenie indywidualnych celów nauki
- Nieustanne dopasowywanie i ocenianie postępów (w tym indywidualne konsultacje)
- Opcjonalne warsztaty językowe
- Spacer orientacyjny i aktywności powitalne
- Dostęp do biblioteki i zasobów materiałów szkoły
- Certyfikat uczestnictwa
- Europass Mobility
- Forum Facebook-owe po kursie dla uczestników

Przykładowe zajęcia dodatkowe:

bilard *, bowling *, cycling *, fitness *, horse riding *, piłka nożna *, pływanie *

art and craft workshops, city tour/walk, cooking lessons, cultural activities, cultural events and festivals, dance lessons/workshops *, dinner with teachers, flamenco dance lessons *, guided museum tours, museum visits, orientation tour, pub and restaurant evenings, shopping, sightseeng, theme workshops, visits to music festivals, wine tasting *

Granada *, Morocco *, Cádiz *, Monasterio de San Isidoro del Campo, Museo de Bellas Artes, Guadalquivir *

* zajęcia dodatkowo płatne

Akredytacje

CEELE (University of Alcalá quality guarantee for Spanish schools)EQUALSInstituto Cervantes (Instituto Cervates Accredited Schools) International House World Organisation

Uczestnicy kursu

Do you have any questions? Fill in the form or call: +48 12 352-12-09.