Obozy językowe w Wielkiej Brytanii - English for Business

English for Business – LIL-BG
Language Studies International

Angielski jest międzynarodowym językiem biznesu. Stąd też stworzyliśmy specjalny, elastyczny, dwunastomodułowy program, pozwalający na szybką poprawę umiejętności komunikacyjnych w zakresie języka biznesu. Co 12 tygodni odświeżamy moduły nowym sylabusem. To oznacza, że studenci chcący uczyć się u nas dłużej, mogą konsolidować i rozszerzać swoją wiedzę w konkretnym zakresie, bez konieczności ciągłego powtarzania tego samego materiału. W każdym module, poprzez połączenie ćwiczeń pisemnych, prezentacji, dialogów i odgrywania ról w realistycznych, biznesowych sytuacjach, student będzie ćwiczył i poprawiał swoje zdolności w różnorakim zakresie: słownictwa, słów-kluczy, pisania e-maili i listów, negocjacji, przeprowadzania spotkań, wywiadów czy rozmów telefonicznych.

Program skonstruowany jest na zasadzie dwudzielności - rano student uczestniczy w kursie języka angielskiego ogólnego (20 lekcji/tydz.), a popołudniu prowadzone są zajęcia z języka biznesu (10 lekcji/tydz.). Aby uczestniczyć w kursie biznesowym, konieczne jest posiadanie minimalnego poziomu językowego - B1.

Przykładowe zajęcia dodatkowe:

bilard *, bowling *, ice scating *, paintball *

boat cruises *, cinema afternoon/evening *, city tour/walk, concerts *, cultural activities, cultural events and festivals *, dinner with teachers, guided city tours *, international evenings, international food day, karaoke *, live music / music nights *, museum visits, orientation tour, pub and restaurant evenings, shopping, sightseeng, theatre or cinema visit *, wine tasting *

Stonehenge and Bath *, Oxford *, Edinburgh and Loch Ness *, Cambridge *, Windsor *, Paris *, Amsterdam *, National Gallery (Trafalgar Square), British Museum, Natural History Museum, Tate Modern Art Gallery

* zajęcia dodatkowo płatne

Akredytacje

ACCET (Accrediting Council for Continuing Education & Training)British CouncilEnglishUK

Uczestnicy kursu

Do you have any questions? Fill in the form or call: +48 12 352-12-09.