Łotwa - kurs języka rosyjskiego

Rosyjski Ogólny – BOR-G
Russian Language Academy BORN

Tematyka kursu skupia się na doskonaleniu umiejętności skutecznej komunikacji w języku rosyjskim. Dlatego też w ramach zajęć równomiernie rozwijane są wszystkie kluczowe funkcje języka: mówienie, rozumienie ze słuchu, pisanie i czytanie. W trakcie kursu ogromny nacisk jest kładziony na doskonalenie płynności wypowiedzi i rozumienia języka mówionego. Nieodłącznym elementem kursu są takie aktywności jak praca w grupach, dyskusje czy odgrywanie ról. Dają one uczestnikom kursu wiele okazji do wypowiedzi w języku rosyjskim. Zajęcia prowadzone są w niewielkich, wielonarodowych grupach, co sprawia, że każdy z uczestników kursu ma dużo okazji, aby w praktyce używać języka, którego się uczy.

Nasz najpopularniejszy kurs języka rosyjskiego w międzynarodowych grupach pozwoli Ci na poznanie wszystkich aspektów języka. Nauczysz się z nami rosyjskiego i rozwiniesz swoje umiejętności porozumiewania się w nim w możliwie najszybszym czasie. Podczas zajęć nabędziesz wszystkie 4 umiejętności językowe: czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie, a także gramatykę. Nauczyciele używają czytania czy słuchania do stymulowania dyskusji czy pisania krótkich wypowiedzi by skonsolidować Twoją wiedzę. Uzupełnieniem kursu jest udostępniony przez szkołę program pozalekcyjny, który umożliwia dalsze szlifowanie wiedzy zdobytej na zajęciach oraz poznawanie Łotwie, lokalnych tradycji i ciekawych miejsc.

Zajęcia są prowadzone dla każdego poziomu zaawansowania - o przydziale do grupy decyduje test oraz rozmowa z lektorem. UWAGA - nawet osoby przyjeżdżające na kurs od poziomu początkującego, powinny we własnym zakresie poznać alfabet Cyrylicy.

UWAGA - zupełnie początkujący mogą rozpocząć naukę w konkretnych datach. Muszą być oni przed rozpoczęciem nauki zaznajomieni z alfabetem (cyrylicą).

Przykładowe zajęcia dodatkowe:

city tour/walk, cultural activities, cultural events and festivals, dinner in a typical restaurant, orientation tour, pub and restaurant evenings, sightseeng, theme workshops

Riga Old Town, Song and Dance Festival *, Karosta Fortification in Liepaja *, Daugavpils Fortress *, Jewish heritage sites *, Pilgrimage sites *

* zajęcia dodatkowo płatne

choose course option:

Uczestnicy kursu

Do you have any questions? Fill in the form or call: +48 12 352-12-09.