poznawanie języka hiszpańskiego w Hiszpanii - Sewilla

Metodología, cultura y civilización españolas – CL-T
CLIC Centro de Lenguas e Intercambio Cultural

OPIS KURSU:
Ten kurs jest skierowany dla tych nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną, nauczyć się nowych technik metodycznych i jednocześnie pogłębić wiedzę na temat kultury hiszpańskiej. Zajęcia wykorzystują komunikacyjne podejście do języka i kultury. Techniki zajęciowe oparte są na zadaniach i skłaniają do tworzenia własnych portfolio materiałów przez uczestników. W trakcie kursu uczestnicy są zachęcani do zastanowienia się nad własną praktyką zawodową i przekonaniami oraz do rozważenia alternatywnych sposobów nauczania.

DLA KOGO JEST TEN KURS?
Ten kurs został stworzony z myślą o:
- nauczycielach, dla których hiszpański nie jest językiem ojczystym, a którzy planują zacząć nauczać w języku hiszpańskim
- innych pracownikach edukacyjnych
- tych, którzy potrzebują rozwinąć swą wiedzę o literaturę i publikacje o metodologii, kulturze i cywilizacji po hiszpańsku
- personelu, który musi pracować przy projektach/wymianach/komisjach o wymiarze międzynarodowym
- tych, którzy muszą nawiązać kontakty z hiszpańskimi nauczycielami i uczniami

CELE KURSU:
- Pogłębienie świadomości uczestników na temat ostatnich zmian pedagogicznych i sposobach zarządzania klasą w nauczaniu języka hiszpańskiego jako obcego
- Wzmocnienie praktyki nauczania języków poprzez innowacyjne techniki i nowoczesne podejścia metodologiczne w nauczaniu
- Stwarzanie okazji do refleksji o kulturze i cywilizacji hiszpańskiej
- Zwiększenie zaufania uczestników do ich kompetencji międzykulturowych
- Rozwijanie i utrwalanie znajomości języka hiszpańskiego u uczestników
- Promowanie świadomości o aktualnych publikacjach o metodologii, kulturze i cywilizacji
- Nawiązanie kontaktów między kadrą edukacyjną z różnych środowisk europejskich, które ułatwią tworzenie partnerstw i wspólnych projektów

PRZYGOTOWANIE DO KURSU:
- Analiza potrzeb
- Dostęp do zasobów online z informacjami dotyczącymi kursu, pobytu i kultury
- Test poziomujący online

METODOLOGIA:
W trakcie zajęć nauczyciele będą korzystać z różnorodnych technik: praca indywidualna/w parach/w grupach, dyskusja, debata, odgrywania ról, mikronauczanie, prezentacja, zadania pisemne, ćwiczenia ze słuchu. Zachęcamy uczestników, by dzielili się własnymi pomysłami i doświadczeniami z innymi osobami przebywającymi na kursie. Sesje tematyczne składają się z elementów teoretycznych, praktycznych technik nauczania języka hiszpańskiego oraz opracowania działań międzykulturowych, które uczestnicy będą mogli zastosować w praktyce po powrocie do swoich szkół.

W trakcie szkolenia uczestnicy pod koniec każdego tygodnia otrzymają feedback - wynikać będzie on z własnej samooceny, jak i z indywidualnych rozmów z nauczycielem prowadzącym. Na jego podstawie uczestnik będzie mógł jasno określić swoje cele, sposób ich osiągania, jak również ustalić kolejne zadania do wykonania w razie potrzeby.

PRZYKŁADOWY PROGRAM:
1) Poniedziałek
- Common European Framework of Reference: uczenie się, nauczanie, ocenianie
- System edukacyjny w Hiszpanii
- Spacer orientacyjny
2) Wtorek:
- Refleksja nad nauczaniem hiszpańskiego jako obcego/jako drugiego języka: główne cele
- Zarządzanie klasą
3) Środa
- Rola nauczyciela w klasie
- Zarządzanie w klasie
- Warsztat z literatury hiszpańskiej
4) Czwartek
- Refleksja nad podstawowymi pytaniami dotyczącymi gramatyki hiszpańskiej
- Zarządzanie w klasie
- Warsztat z kina hiszpańskiego
5) Piątek
- Opracowanie planu pedagogicznego
- Studium przygotowawcze do wycieczki

SOBOTA I NIEDZIELA:
- Sobota: wycieczka całodzienna (w cenie kursu 2-tygodniowgo; opcjonalna dla kursu 1-tygodniowego)
- Niedziela: dzień wolny

6) Poniedziałek:
- Naucz się, jak wprowadzić nowy język w klasie
- Integracja kultury i nowoczesnych metod na zajęciach językowych
7) Wtorek
- Metody i aktywności komunikacyjne w praktyce języka obcego
- Mikronauczanie
- Warsztaty z kultury i cywilizacji hiszpańskiej
8) Środa
- Rozwój umiejętności lingwistycznych
- Odgrywanie ról i teatr
- Warsztaty z historii Hiszpanii
9) Czwartek
- Ocenianie i poprawianie błędów
- Nowoczesne technologie i narzędzia internetowe na zajęciach językowych
- Warsztaty z tradycji hiszpańskich
10) Piątek
- Analiza wyspecjalizowanych tekstów
- Feedback, dyskusje i omówienie sposobów na poprawę warsztatu pracy

WYNIKI KURSU:
- Pogłębiona wiedza na temat Common European Framework of Reference
- Podwyższone kompetencje w stosowaniu innowacyjnych technik w nauczaniu języka hiszpańskiego jako obcego i drugiego
- Lepsze rozumienie potrzeb i zachowań uczniów w klasie
- Poprawiona znajomość języka hiszpańskiego w zakresie czytania, pisania, mówienia, słuchania i komunikacji
- Nabycie technik motywowania i zachęcania do samodzielności u uczniów w nauce języków
- Pogłębiona znajomość kultury i cywilizacji hiszpańskiej
- Zwiększona wrażliwość na różnorodność kulturową
- Rozwinięcie umiejętności pracy zespołowej i zdolności interpersonalnych
- Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi profesjonalistami o ogólnoeuropejskim pochodzeniu
- Lepsza znajomość potencjału programu Erasmus+ dla rozwoju zawodowego

INFORMACJE OGÓLNE:
1) Wymagany poziom językowy: min. B2
2) Język kursu: hiszpański
3) Godziny lekcji:
- zajęcia poranne: 1 x 180 min (3 godziny)
- popołudnie: 1 x 120 min (2 godziny)
4) Maksymalna wielkość grup: 18 osób

W CENIE SZKOLENIA:
- Materiały edukacyjne
- Ustalenie indywidualnych celów nauki
- Nieustanne dopasowywanie i ocenianie postępów (w tym indywidualne konsultacje)
- Opcjonalne warsztaty językowe
- Spacer orientacyjny i aktywności powitalne
- Dostęp do biblioteki i zasobów materiałów szkoły
- Certyfikat uczestnictwa
- Europass Mobility
- Forum Facebook-owe po kursie dla uczestników

Przykładowe zajęcia dodatkowe:

bilard *, bowling *, cycling *, fitness *, horse riding *, piłka nożna *, pływanie *

art and craft workshops, city tour/walk, cooking lessons, cultural activities, cultural events and festivals, dance lessons/workshops *, dinner with teachers, flamenco dance lessons *, guided museum tours, museum visits, orientation tour, pub and restaurant evenings, shopping, sightseeng, theme workshops, visits to music festivals, wine tasting *

Granada *, Morocco *, Cádiz *, Monasterio de San Isidoro del Campo, Museo de Bellas Artes, Guadalquivir *

* zajęcia dodatkowo płatne

Akredytacje

CEELE (University of Alcalá quality guarantee for Spanish schools)EQUALSInstituto Cervantes (Instituto Cervates Accredited Schools) International House World Organisation

Uczestnicy kursu

Do you have any questions? Fill in the form or call: +48 12 352-12-09.