Francja fantastyczna lokalizacja do nauki francuskiego

Francuski Ogólny + Francuski Biznesowy – ILA-B
Institut Linguistique Adenet

Nasz kurs łączy w sobie kurs ogólny języka francuskiego z kursem francuskiego biznesowego. To kurs rozwijający umiejętności komunikacji oraz gramatyczne i leksykalne aspekty języka. W dodatku specjalne lekcje, skupiające się na języku francuskim biznesowym, pozwala na pogłębienie zdolności komunikacji w środowisku biznesowym. Dzięki licznym i różnorodnym ćwiczeniom z mówienia, słuchania, czytania i pisania, kurs ogólny, połączony z biznesowym, gwarantuje szybki rozwój i możliwość pełnej immersji w języku francuskim.

Celem kursu jest rozwój wszystkich kompetencji językowych, pogłębienie znajomości struktur gramatycznych oraz rozbudowanie zasobu słownictwa i poprawienie wymowy. Najważniejsza jest jednak komunikacja. Staramy się także, by kurs połączony był z różnymi zajęciami pozaszkolnymi, by użyteczność kursu skorelować z przyjemnością pobytu w Montpellier. Cześć biznesowa kursu skupia się na biznesowej części języka francuskiego, np. na różnorodnych sytuacjach związanych z pracą czy środowiskiem firmowym. Wszystko to po to, aby umiejętnie posługiwać się francuskim w biznesie. Dzięki komponentowi biznesowemu poznasz także kulturę francuskiej pracy, czasem różniącej się od tej, która może występować w innych miejscach na świecie czy w Twoim kraju. Podczas zajęć będziesz używać różnych metod, przydatnych również w środowisku pracy np. debaty, prezentacje, praca na przykładach, odgrywanie ról, pisanie raportów, prowadzenie rozmów telefonicznych itp. Pomoże to nie tylko rozwinąć zasób słownictwa, ale doda Ci także pewności siebie w różnorakich sytuacjach kominikacyjnych, występujących w pracy.

Profity z kursu ogólnego, łączonego z kursem biznesowym:
- intensywny trening komunikacyjny
- płynne mówienie w profesjonalnym czy osobistym kontekście
- podniesienie znajomości języka codziennej i biznesowej komunikacji
- rozwój struktur gramatycznych dla lepszego pisania i mówienia
- nauka i używanie konkretnych struktur leksykalnych w różnych kontekstach
- nauka poprawnej wymowy i intonacji
- rozwój wiedzy o języku i kulturze w kontekście świata biznesowego

Struktura kursu:
- 20 lekcji/tydz. języka francuskiego ogólnego
- 8 lekcji/tydz. języka francuskiego biznesowego

Przykładowe zajęcia dodatkowe:

bowling *, canoeing *, pétanque (French bowling)

boat party, cheese & wine tasting, cinema afternoon/evening, city tour/walk, conversation practice, cooking lessons, cultural events and festivals, guided city tours *, guided museum tours *, international evenings, museum visits, pronunciation lessons/workshops, pub and restaurant evenings, school party, theatre or cinema visit *, wine tasting

Provence *, Avignon *, Pont du Gard *, Nîmes *, Carcassonne *, Marseille *, Arles *, Camargue *, Sète *, Larzac Region *

* zajęcia dodatkowo płatne

Akredytacje

CSN (Centrala Studiemedelsnamnden Sweden)EQUALSFLE Quality Label (French Ministry of Education label to schools teaching French)IALC (International Association of Language Centres)

Uczestnicy kursu

Do you have any questions? Fill in the form or call: +48 12 352-12-09.